• Poliklinik Spesialis Bedah Umum
    Nama Dokter Jam Mulai Jam Selesai
    dr. Silaen, SpB 09:00 12:00
    dr. Ridwan, SpB 12:00 15:00
    dr. Silaen, SpB 15:00 17:00
    dr. Yunus, SpB 20:00 21:00