dr. Laela Dian Kurniasih, SpKJ

Jiwa

Jadwal
Senin
  • 16:30-19:30
Jum'at
  • 16:30-19:30
Sabtu
  • 08:00-11:00